อำนาจหน้าที่

3.อำนาจหน้าที่
- อำนาจหน้าที่ (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-10 14:00:15 ,อ่าน 17 )
- สรุปพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-25 11:15:28 ,อ่าน 62 )
- อำนาจหน้าที่ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-28 09:15:40 ,อ่าน 78 )
- อำนาจหน้าที่ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-28 09:10:33 ,อ่าน 69 )