รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-13 10:50:52 ,อ่าน 11 )
- กฏบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.กุดรัง ประจำปี 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 10:20:04 ,อ่าน 13 )
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-20 14:10:45 ,อ่าน 82 )