แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-23 15:35:27 ,อ่าน 100 )
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-16 08:20:40 ,อ่าน 32 )