กระดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

35.กระดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ 6 เดือน) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-26 16:00:02 ,อ่าน 75 )