ติดต่อเรา

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
ที่ตั้ง : ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 043 750210
โทรสาร : 043 750210
Email : saraban@kudrang.go.th

Facebook อบต. : https://www.facebook.com/kudrang.go.th
Line Official อบต.กุดรัง :