รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-28 15:35:16 ,อ่าน 72 )
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-28 12:45:26 ,อ่าน 68 )