ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

20.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-01 07:10:54 ,อ่าน 5 )
- ประการายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-21 10:50:40 ,อ่าน 72 )
- ขอขยายเวลาการพิจารณาผลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาซื้อรถขยะ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-05 15:25:08 ,อ่าน 69 )
- ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ปีงบประมาณ66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-20 10:30:05 ,อ่าน 74 )
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-16 10:45:12 ,อ่าน 69 )
- ประการายชื่อผู้ชนะเสนอราคา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-16 09:05:46 ,อ่าน 71 )
- ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องการประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-01 15:10:36 ,อ่าน 74 )