ข่าวประชาสัมพันธ์

7.ข่าวประชาสัมพันธ์
- รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-09 16:00:18 ,อ่าน 28 )
- ประกาศ ช่องทางอิเล็คกทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง พ.. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-09 11:55:43 ,อ่าน 69 )
- ช่องทางอิเล็คกทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง พ.. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-06 11:25:12 ,อ่าน 78 )
- รายละเอียดที่แก้ไขคำอธิบายแบบประเมิน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-29 08:20:22 ,อ่าน 67 )
- ลานกีฬา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-27 09:00:53 ,อ่าน 70 )
- แผนพัฒนาการศึกษา อบต.กุดรัง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-22 13:40:01 ,อ่าน 0 )
- แผนพัฒนาการศึกษา อบต.กุดรัง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-22 13:30:15 ,อ่าน 0 )
- แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา (วัดกลางกุดรัง) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-22 11:50:47 ,อ่าน 67 )
- ทะเบียนภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-14 13:40:04 ,อ่าน 75 )
- ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-13 08:25:50 ,อ่าน 66 )
- เอกสารประชุมสภา ปี 2565 (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-13 08:25:00 ,อ่าน 97 )
- ข้อบัญญัติ ปี65 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-06 15:25:04 ,อ่าน 79 )
- ประการายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-20 16:50:51 ,อ่าน 67 )
- ขอขยายเวลาการพิจารณาผลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาซื้อรถขยะ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-05 15:30:42 ,อ่าน 67 )
- ขอขยายเวลาการพิจารณาผลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาซื้อรถขยะ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-05 15:30:42 ,อ่าน 72 )
- ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องการประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 13:35:24 ,อ่าน 89 )
- ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-27 13:30:36 ,อ่าน 81 )