All

ร้องทุกข์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 34 ผลลัพธ์
#ชื่อผู้ร้องเรียนที่อยู่ลงวันที่ประเภทผู้ร้องเรียน...ไฟล์หนังสือ/ภาพประกอบปรับปรุงโดยระบบเมื่อ 
      
1นางกชรดาษา พรไตรร้องเอรีกกรกรรก2018-11-2001885bb7cea09ef617f836d9d56350f99.jpg-
2นายพรมมา กองทองตำบลแก่งเลิงจาน2019-06-131-
3นางกชรพร ดาษาพรไตรตำบลแก่งเลิงจาน2019-06-101-
4นายปรีชา เหลือล้ำตำบลแก่งเลิงจาน2019-01-111-
5นายเสถียร โมคะรัตน์ตำบลแก่งเลิงจาน2018-01-291-
6นางรัตนา ศรีสุมังม.52018-03-271-
7นางปัทมา อรรคแสงม.52018-03-271-
8นางสมาน โคจรานนท์ม.52018-06-051-
9นายทองคูณ พิมพ์สาม.32019-06-191-
10นายสุขสันต์ ศรีขวาม.132018-07-121-
11นายสมบัติ อามาตย์ตำบลแก่งเลิงจาน2018-07-171-
12นางสมาน โคจรานนท์ม.52018-07-261-
13นางลักขณา แสนตรีม.32018-08-021-
14นายทรงศักดิ์ ไชยสีทาม.12018-08-141-
15นางเสาวนีย์ รุ่งเป้าม.12018-08-201-
16WutgvWRkxAKyalAKlIoRBdsYgixmMMkZNLADC0000-00-001-
17นาย สารคามหมู่ 15 ต กุดรัง2021-08-301-
18นายธีรวุฒิ จันทร์สมบัติสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภาค สาขากุดรัง2022-03-141-
19อนุชา จรางกูร12ม.13ต.กุดรังอ.กุดรังจ.มหาสารคาม2022-04-151ca5d4493759ebe4726161f52e8f4447f.jpg-
20นางรัศมี แสนประดิษฐ์ม.52018-07-252-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th