All

ร้องทุกข์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 34 ผลลัพธ์
#ชื่อผู้ร้องเรียนที่อยู่ลงวันที่ประเภทผู้ร้องเรียน...ไฟล์หนังสือ/ภาพประกอบปรับปรุงโดยระบบเมื่อ 
      
1นายพรมมา กองทองตำบลแก่งเลิงจาน2019-06-131-
2นางกชรพร ดาษาพรไตรตำบลแก่งเลิงจาน2019-06-101-
3นายปรีชา เหลือล้ำตำบลแก่งเลิงจาน2019-01-111-
4นายเสถียร โมคะรัตน์ตำบลแก่งเลิงจาน2018-01-291-
5อำเภอเมืองมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคาม2018-03-124-
6นางรัตนา ศรีสุมังม.52018-03-271-
7นางปัทมา อรรคแสงม.52018-03-271-
8นางสมาน โคจรานนท์ม.52018-06-051-
9นายทองคูณ พิมพ์สาม.32019-06-191-
10นายสุขสันต์ ศรีขวาม.132018-07-121-
11นายสมบัติ อามาตย์ตำบลแก่งเลิงจาน2018-07-171-
12นางรัศมี แสนประดิษฐ์ม.52018-07-252-
13นางสมาน โคจรานนท์ม.52018-07-261-
14นางลักขณา แสนตรีม.32018-08-021-
15นายทรงศักดิ์ ไชยสีทาม.12018-08-141-
16นางเสาวนีย์ รุ่งเป้าม.12018-08-201-
17นางดวงจันทร์ แก้วอรุณม.152018-10-102-
18yIOOFLhsqlbRkHuNAFLOyCeOdqJOp0000-00-002-
19vlJRgWIyohgOFuRhqcCQyKKUqWT0000-00-002-
20WutgvWRkxAKyalAKlIoRBdsYgixmMMkZNLADC0000-00-001-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th