รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ / รับฟังความคิดเห็น / ร้องเรียนการทุจริต

ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต ท่านสามารถกรอกข้อมูลไว้เพื่อส่งผ่านระบบออนไลน์ แล้วทาง อบต.จะทำการติดต่อกลับ เพื่อทำการแก้ไขปัญหาที่ท่านได้ร้องทุกข์ต่อไป .
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ :
Email : -