All

ร้องทุกข์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 34 ผลลัพธ์
#ชื่อผู้ร้องเรียนที่อยู่ลงวันที่ประเภทผู้ร้องเรียน...ไฟล์หนังสือ/ภาพประกอบปรับปรุงโดยระบบเมื่อ 
      
1นางกชรดาษา พรไตรร้องเอรีกกรกรรก2018-11-2001885bb7cea09ef617f836d9d56350f99.jpg-
2นายพรมมา กองทองตำบลแก่งเลิงจาน2019-06-131-
3นางกชรพร ดาษาพรไตรตำบลแก่งเลิงจาน2019-06-101-
4นายปรีชา เหลือล้ำตำบลแก่งเลิงจาน2019-01-111-
5นายเสถียร โมคะรัตน์ตำบลแก่งเลิงจาน2018-01-291-
6อำเภอเมืองมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคาม2018-03-124-
7นางรัตนา ศรีสุมังม.52018-03-271-
8นางปัทมา อรรคแสงม.52018-03-271-
9นางสมาน โคจรานนท์ม.52018-06-051-
10นายทองคูณ พิมพ์สาม.32019-06-191-
11นายสุขสันต์ ศรีขวาม.132018-07-121-
12นายสมบัติ อามาตย์ตำบลแก่งเลิงจาน2018-07-171-
13นางรัศมี แสนประดิษฐ์ม.52018-07-252-
14นางสมาน โคจรานนท์ม.52018-07-261-
15นางลักขณา แสนตรีม.32018-08-021-
16นายทรงศักดิ์ ไชยสีทาม.12018-08-141-
17นางเสาวนีย์ รุ่งเป้าม.12018-08-201-
18นางดวงจันทร์ แก้วอรุณม.152018-10-102-
19yIOOFLhsqlbRkHuNAFLOyCeOdqJOp0000-00-002-
20vlJRgWIyohgOFuRhqcCQyKKUqWT0000-00-002-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th