แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2020-06-24สำนักปลัดเหรียญทอง
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.กุดรัง2020-06-15สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ :
Email : -