ติดต่อเรา
logo

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
ที่ตั้ง : ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 043 750210
โทรสาร : 043 750210
Email : saraban@kudrang.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th