แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562-2020-07-10สำนักปลัด-
2แบบ ปค.12020-07-01สำนักปลัด-
3แบบ ปค.42020-07-01สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ :
Email : -