เลขที่หนังสือรับ
เรื่องประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ชี้แจงแนวทางการทำงานให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อหน้าที่
ลงวันที่2022-04-27
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
สร้างโดยjeab
สังกัด00031


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th