สายตรงผู้บริหาร

นายก

นายประวัติ กองเมืองปัก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

เบอร์ติดต่อ :


นายก


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

เบอร์ติดต่อ :องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ :
Email : -