สายตรงผู้บริหาร

นายก

นายสมาน จันทร์สม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

เบอร์ติดต่อ : 0845174873


นายก

นายอภิชาติ สีหา
รักษาการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

เบอร์ติดต่อ : 0833588493องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th