สายตรงผู้บริหาร

นายก

นายประวัติ กองเมืองปัก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

เบอร์ติดต่อ : 0819650515


นายก

นายอภิชาติ สีหา (ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

เบอร์ติดต่อ : 0 8335 8849 3



ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561