เลขที่หนังสือรับ
เรื่องส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม
ลงวันที่2022-04-26
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
สร้างโดยriantong
สังกัด00031


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th