All

เพิ่ม ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 20 จาก 292 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือรับเรื่องลงวันที่ประเภทไฟล์หนังสือ/ภาพ 
      
1โครงสร้าง2020-06-196252653b8af2b90ce5ac1175dc8409b12a.pdf
2โครงการก่อสร้างระบบจัดการน้ำและที่กักเก็บน้ำ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2018-03-0242cd23a1347d2d2d0e84303af6d0ca6aa.pdf
3โครงการก่อสร้างระบบจัดการน้ำและที่กักเก็บน้ำ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2018-03-024d94ee80eb15024cb89e7c81a16a0b326.pdf
4โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารว่สนตำบลกุดรัง โดยใช้ระบบโปรแกรม LTAX3000 เวอร์ชั่น 3.02018-03-134e2352e18c17d8d141abdee6cbe8781ea.pdf
5โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน 2018-03-154f71e584f8cfca7ae5f27125141421800.pdf
6ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑2018-03-161d1ad13859920f3af770b1d02ce502266.doc
7โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2018-03-3042a190dec882166110948bfc2bb8a933d.pdf
8ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำปี 25602016-12-28179f63983f34b9389538be83225e9a52c.docx
9โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโสกขุ่นหมู่ 10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2017-06-204-
10โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโสกขุ่นหมู่ 10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2017-06-204-
11โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโสกขุ่นหมู่ 10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2017-06-204dee751508259d9955b94ae0388db32bc.pdf
12โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน 2018-06-1446cfe618b1631f6be124bc7d57220472c.pdf
13โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน 2018-06-1947b3afd8c4fa3ba3d754fe282848bb5e8.pdf
14โครงการจัดซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2018-08-174c8e6629a19fc18877458f31097e044d1.pdf
15ประกาศ อบต.กุดรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2018-08-24477bd13f3fec4044e89ce15510adb5665.pdf
16ประกาศ อบต.กุดรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-09-054ccea1cecc2f3697b6c674ffc779b902f.pdf
17ประกาศแผนโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกุดรัง หมู่ที่1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ2018-09-1864ec147a54ca80608da27121a79aef184.pdf
18ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกุดรัง หมู่ที่1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ2018-09-186c902d53fe6a33ee3ca71ae3a1dc935d6.pdf
19ประกาศแผนโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนโมง หมู่ที่7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ2018-09-1865981bdd226e924ce8177be59e7bc145f.pdf
20ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนโมง หมู่ที่7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม(ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋) จำนวน 1 โครงการ2018-09-186a50068dcd611953d08d220b021e380d3.pdf


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th