เลขที่หนังสือรับ
เรื่องคู่มือการให้บริการประชาชน เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ลงวันที่2022-03-17
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
สร้างโดยjeab
สังกัด00031


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th