หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2022-04-26สำนักปลัดเหรียญทอง
2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2022-04-26สำนักปลัดเหรียญทอง
3นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2020-06-24สำนักปลัดเหรียญทอง
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.กุดรัง2020-06-15สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th