หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1สรุปแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุรายเดือน ปรพจำปีงบประมาณ 642022-04-07กองคลังjeab
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 25632020-06-15กองคลัง-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th