หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง ม.12022-03-25กองคลังjeab
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 162020-07-01กองคลัง-
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมูที่ 12020-06-17กองคลัง-
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 62020-06-17กองคลัง-
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 82020-06-17กองคลัง-
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 142020-06-17กองคลัง-
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 142020-06-17กองคลัง-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th