หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี65 (รอบ 6 เดือน)2022-04-27กองคลังjeab
2งบแสดงผลการดำเนินงานจ่่ายจากเงินรายรับ(รอบ 6 เดือน)2020-07-01กองคลัง-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th