หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานการกำกับติดตามงานรอบ 6 เดือน2022-04-27กองคลังjeab
2รายจ่ายจริง รอบ 6 เดือน ก.ย.64-มี.ค 652022-04-27กองคลังjeab
3ผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ(รอบ 6 เดือน)2020-07-15สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th