หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

3.อำนาจหน้าที่

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2022-03-29สำนักปลัดjeab
2อำนาจหน้าที่ส่วนราชการ2020-06-15สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th