หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตทประจำปี 25642022-04-28สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
2บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.25622020-07-13สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th