แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1งบแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25622020-07-01กองคลัง-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ :
Email : -