หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี652022-04-27สำนักปลัดjeab
2รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่ายประจำปี 25632020-07-01สำนักปลัด-
3รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่ายประจำปี 25632020-07-01สำนักปลัด-
4งบประมาณรายจ่ายประจำปี 25632020-07-01สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th