หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนยุทธศาสตร์ ปี2561-ปี25652022-02-21สำนักปลัดjeab
2แบบสรุปโครงการแผนพัฒนา 5 ปี ปี2561-25652022-02-21สำนักปลัดjeab
3แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน2020-07-01สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th