หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2022-04-27สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
2การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต2022-04-27สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
3การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2022-04-27สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
4การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (ไฟล์ pdf)-2022-04-27สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
5แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562-2020-07-10สำนักปลัด-
6แบบ ปค.12020-07-01สำนักปลัด-
7แบบ ปค.42020-07-01สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th