หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นายสมาน จันทร์สม นายก อบต.กุดรัง ได้เรียกประชุมชี้แจงพนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อแจ้งให้ทราบและระดมความคิดเห็นในการปฎิบัติงาน และกำหนดวัฒนธรรมองค์กร 2022-04-05สำนักปลัดjeab
2นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง และเจ้าหน้าที่จากราชฎักมหาสารคาม ลงพื้นที่พบปะกลุ่มอาชีพ2022-03-29สำนักปลัดjeab
3คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ2020-07-01ส่วนกองสวัสดิการสังคม-
4โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ2020-07-01สำนักปลัด-
5ภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ2020-07-01สำนักปลัด-
6ภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ2020-07-01สำนักปลัด-
7ภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ2020-07-01สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th