หนังสือทังหมด

ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ปปช.จังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล EIT แบบสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก2022-03-25สำนักปลัดjeab
2นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง นายสมาน จันทร์สม ร่วมกับ สำนักงานที่ดิน อ.บรบือ ร่วมไกล่เกี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดินของชาวบ้าน ม.82022-03-25สำนักปลัดjeab
3ร่วมไกลเกลี่ยข้อพิพาทปัญหาที่ดินชาวบ้าน ม.8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินอ.บรบือ และฝ่ายปกครองอำเภอกุดรัง2022-03-15สำนักปลัดjeab
4ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการบ้านมั่นคง2020-07-01สำนักปลัด-
5ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการบ้านมั่นคง2020-07-01สำนักปลัด-
6ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการบ้านมั่นคง2020-07-01สำนักปลัด-
7ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการบ้านมั่นคง2020-07-01สำนักปลัด-
8ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการบ้านมั่นคง2020-07-01สำนักปลัด-
9คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กุดรัง2020-07-01สำนักปลัด-
10คณะกรรมการพัฒนา อบต.กุดรัง2020-07-01สำนักปลัด-
11คณะกรรมการพัฒนา อบต.กุดรัง2020-07-01สำนักปลัด-
12คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.กุดรัง2020-07-01สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th