หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต2022-04-27สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
2ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต2022-04-27สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
3ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 (ไฟล์ pdf)-2022-04-27สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
4รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2020-07-06สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th