หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด)2022-02-21กองคลังjeab
2แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (กองช่าง)2022-02-21กองคลังjeab
3แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)2022-02-21กองคลังjeab
4แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (กองส่งเสริมการเกษตร)2022-02-21กองคลังjeab
5บัญชีครุภัณฑ์ แผน 5 ปี (2561-2565)2022-02-21กองคลังjeab
6แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด)2022-02-21กองคลังjeab
7แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25632020-06-17กองคลัง-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th