หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 25642022-04-27สำนักปลัดjeab
2งบแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25622020-07-01กองคลัง-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th