หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

10.แผนดำเนินงานประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงาน ปี25652022-04-27สำนักปลัดjeab
2แผนการดำเนินงานประจำปี2022-04-27สำนักปลัด-
3ส่วนที่ 1 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน2020-07-15สำนักปลัด-
4ส่วนที่ 2 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน2020-07-15สำนักปลัด-
5ส่วนที่ 3 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรรม จารีตประเพณี2020-07-15สำนักปลัด-
6ส่วนที่ 4 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2020-07-15สำนักปลัด-
7ส่วนที่ 5 แผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย2020-07-15สำนักปลัด-


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ : 043 728 159
Email : saraban@kudrang.go.th