แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

1.โครงสร้าง

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1กำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง2020-07-16สำนักปลัดเหรียญทอง
2โครงสร้างส่วนราชการอบต.กุดรัง2020-07-14สำนักปลัดเหรียญทอง
3แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.กุดรัง2020-07-14สำนักปลัดเหรียญทอง
4แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.กุดรัง2020-07-14สำนักปลัดเหรียญทอง
5กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง2020-07-14สำนักปลัด-
6แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.กุดรัง2020-07-14สำนักปลัด-
7การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและรดับตำแหน่งของ อบต.กุดรัง2020-07-14สำนักปลัด-
8แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.กุดรัง2020-07-14สำนักปลัด-
9โครงสร้างส่วนราชการ2020-07-01สำนักปลัด-
10โครงสร้าง2020-06-19สำนักปลัดผู้ดูแลระบบ
11โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ2020-06-15สำนักปลัด-


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561