แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

��������������������������������������������� ���.7(1)

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1กำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง2020-07-01สำนักปลัดเหรียญทอง


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561